14 juni 2019 | De Energy hack

De ministeries van BZK en EZK, RVO, VNG,  provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag nodigen studenten en developers uit voor een Energy hack.

Nederland staat voor een enorme uitdaging; in 2030 moet 49 procent CO2-emissiereductie gerealiseerd zijn om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen voldoen. Maak jij het verschil?

Op 14 juni 2019 | PIP Den Haag kan je aan de slag met (open) data om de ‘Energietransitie’ begrijpelijker te maken en nieuwe inzichten te ontwikkelen. Denk aan onderzoeksvragen als: Hoe kunnen we ruimte meervoudig gebruiken zodat we sneller kunnen verduurzamen? Hoe kunnen we burgerinitiatieven laten groeien met data?

Prijzen

Aan het eind van de dag beoordeelt een jury de resultaten. Er is een prijs van 2500, 1500 en 500 euro.

Waar kan je mee werken

De organisatie van de hackaton stelt een lijst beschikbaar met informatiebronnen waar je inspiratie en gegevens uit kunt putten. Vanuit het Innovatie Lab van GeoSamen stelt een aantal bedrijven expertise en door hun ontwikkelde tooling beschikbaar.

Je vindt alle informatie op Innovatie Lab Energie.