Innovatie Lab

Hoe kunnen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid op een slimme en vernieuwende manier samenwerken aan innovatieve oplossingen met geo-informatie? Met die vraag in gedachte is GeoSamen in 2018 het Innovatie Lab gestart. In 2019 ligt de focus van het Innovatie Lab op de energietransitie.

Samen werken aan maatschappelijke vraagstukken

De ambitie van het Innovatie Lab is om via collegiale, niet-competitieve samenwerking de gezamenlijke kennis en kunde voor maatschappelijke vraagstukken verder te ontwikkelen en uit te dragen.

In het Innovatie Lab gaat het enerzijds om de gebiedsgerichte datavoorziening rond een thema: van inwinnen en bewerken tot opslag en ontsluiting, veiligheid en governance. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen van toepassingen, waarbij met analytics, visualisatie, apps en dashboards de klantvraag wordt ondersteund.

Binnen het Innovatie Lab staan drie vraagstukken centraal

  • Hoe ondersteunen we de energietransitie?
  • Hoe ondersteunen we de opgaven in het fysieke domein?
  • Hoe werken wetenschap, bedrijfsleven, overheid samen?

Het eerste onderwerp dat het Innovatie Lab oppakt is de energietransitie. We brengen kennis, data en instrumenten bij elkaar die helpen om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan.