Wijs met locatie

Wat is er nodig om een digital twin van Nederland te maken? Hoe kan je daarmee ruimtelijke maatschappelijke vraagstukken oplossen?
Wat kan je met artificial intelligence in de geo-sector? En hoe borg je de menselijke waarden en normen bij de inzet van vergaande digitale technieken?

Wijs met locatie brengt experts samen in een open platform

Door nieuwe technologieën te begrijpen, hun mogelijkheden en beperkingen te kennen, verkennen we hun potentie voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de ruimtelijke opgaven die daar achter wegkomen.

Drie werkplaatsen

In een open community delen we kennis en gaan we aan de slag met gedeelde issues. Eén werkgroep verkent de mogelijkheden van een nationale digital twin. Eén werkgoep kijkt naar de inzet van artificial intelligence in de geosector voor het verbeteren van werkprocessen en aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. En één werkgroep verkent wanneer je alert moet zijn op mogelijke schending van souvereiniteit van personen en maatschappelijke waarden bij het werken met digitale technologie.

 

Wil je graag meedoen met één van de werkgroepen? Laat het ons weten! 

 

Blijf op de hoogte

Vanuit het platform organiseren we regelmatig bijeenkomsten, zijn aanwezig op conferenties en we brengen een nieuwsbrief uit. Zo blijf je makkelijk op de hoogte van de ontdekkingen en ontwikkelingen van het platform.

Consultatie Ethische Referentie voor het toepassen van locatiedata

Hoe zorgen we ervoor dat technologie die we ontwikkelen ten dienste van de samenleving staat? Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Met de discussies die zijn losgebarsten rond apps voor de monitoring van de COVID-19 pandemie, is duidelijk dat de antwoorden op deze vragen niet klip en klaar zijn. Om een handvat te bieden voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata, is het open platform GeoSamen | Wijs met Locatie eind 2019 gestart met een aanzet voor een ethische referentie. Het concept hiervan leggen we nu graag aan je voor.

In het document dat wij nu in consultatie brengen, vind je een aantal handvatten voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata. Inspiratie is geput uit al bestaande ethische codes en aangevuld met input vanuit bijeenkomsten. Dit document moet op onderdelen nog verrijkt worden met voorbeelden, reflectie en aanvullingen. Wij ontvangen hier graag ook jullie voorstellen voor. Ook horen wij graag hoe bruikbaar en praktisch toepasbaar je de referentie in zijn huidige vorm vindt.

Geef je reactie op de referentie

Kalender

3 december 2019 | Werkplaats AI en Locatiedata in Amersfoort
12 maart 2020 | Werkplaats Digital Twin
In verband met de Corona pandemie, zijn de volgende bijeenkomsten niet doorgegaan
19 maart 2020 | Nederland Digitaal – workshop Een digitale kopie van Nederland… Kan dat? En wat kan je ermee?
31 maart 2020 | Werkplaats AI en Locatiedata
9 april 2020 | Geospatial World Forum – workshop ‘co-creating geospatial knowledge infrastructure through public-private partnership’