Wijs met locatie

Wat is er nodig om een digital twin van Nederland te maken? Hoe kan je daarmee ruimtelijke maatschappelijke vraagstukken oplossen?
Wat kan je met artificial intelligence in de geo-sector? En hoe borg je de menselijke waarden en normen bij de inzet van vergaande digitale technieken?

Wijs met locatie brengt experts samen in een open platform

Door nieuwe technologieën te begrijpen, hun mogelijkheden en beperkingen te kennen, verkennen we hun potentie voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de ruimtelijke opgaven die daar achter wegkomen.

Drie werkgroepen

In een open community delen we kennis en gaan we aan de slag met gedeelde issues. Eén werkgroep verkent de mogelijkheden van een nationale digital twin. Eén werkgoep kijkt naar de inzet van artificial intelligence in de geosector voor het verbeteren van werkprocessen en aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. En één werkgroep verkent wanneer je alert moet zijn op mogelijke schending van souvereiniteit van personen en maatschappelijke waarden bij het werken met digitale technologie.

 

Wil je graag meedoen met één van de werkgroepen? Stuur dan een mail met wat jij graag zou aanpakken naar Geonovum.

 

Blijf op de hoogte

Vanuit het platform organiseren we regelmatig bijeenkomsten, zijn aanwezig op conferenties en we brengen een nieuwsbrief uit. Zo blijf je makkelijk op de hoogte van de ontdekkingen en ontwikkelingen van het platform.