Innovatie Lab Energie

In het Innovatie Lab Energie brengen we datasets, tooling en kennis rond energietransitie bij elkaar.

De energietransitie vergt flinke ingrepen in de fysieke leefomgeving. Denk aan ruimte voor wind- warmte- en zonne-energie. De planning hiervan vraagt veel locatie-informatie. Ook bij het beantwoorden van praktische vragen als: hoe krijgen we woningen aardgasvrij speelt locatie-informatie een rol. En straks, als er meer en meer natuurlijke energiebronnen op het energienet aansluiten, is het een grotere uitdaging om aanbod en vraag van energie in balans te brengen. Ook daarbij is locatie-informatie nodig.

Het Innovatie Lab Energie werkt samen met de projecten Transform en de Regionale Energiestrategie (RES). In het Innovatie Lab brengen we locatiedatabronnen bij elkaar van de regio Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Via showcases laten we zien wat je met expertise uit de geo-sector allemaal kan zien en ontdekken op basis van deze data.

Transform

Transform is een project van de gemeenten Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Dit project beschouwt de energietransitie als onderdeel van stedelijke ontwikkeling en beheer.

Regionale Energiestrategie (RES)

We werken daarnaast samen met RES, een landelijk project van IPO en VNG om te komen tot regionale energiestrategieën.

 

Data

Het Innovatie Lab verzamelt databronnen en toepassingen die bruikbaar zouden kunnen zijn in het kader van de energietransitie. De showcases uit het Innovatie Lab dienen als inspiratiebron voor andere projecten en programma’s in zowel publieke als private sector. Het Innovatie Lab Energie focust zich op data over de wijk Berkum in Zwolle en het RES-gebied Overijssel-West, waarbinnen ook de gemeente Zwolle valt.

Het Innovatie Lab heeft een bijdrage geleverd aan een inventarisatie van databronnen voor een energiehackathon die de Ministeries van BZK en EZK op 14 juni 2019 organiseerden. Deelnemers in het Innovatielab Energie draaiden zelf ook mee in enkele teams tijdens de hackathon.

Zie ook het verslag van de hackathon

Showcases

Het Innovatie Lab Energie heeft met data over de wijk Berkum in Zwolle en het RES-gebied Overijssel-West, waarbinnen de gemeente Zwolle valt een aantal showcases uitgewerkt.

Welke gebouwen zijn vergelijkbaar?

Om te weten hoe groot de opgave is om een stad te verduurzamen, heb je veel informatie nodig. NEO heeft een algoritme ontwikkeld waarmee zij homogene groepen verblijfsobjecten kan identificeren.

Bomen in Nederland

Neo heeft de boomkronen van Nederland in beeld gebracht. Deze informatie is beschikbaar als webservice. Je vindt gegevens over boomsoort, plantjaar en beheervorm.

Zonnepanelen in Nederland

Neo heeft een webservice gemaakt waarin je alle zonnepanelen van Nederland vindt. Aanvullend geeft de service informatie over het vermogen, de hellingshoek en het oppervlak.