Samen met de geosector Nederland duurzaam vormgeven

Wat kan de geosector betekenen voor realisatie van ambities van het regeerakkoord?

GeoSamen | een visie op de geosector 2021-2025

GeoSamen 2021-2025

Technieken als big data, kunstmatige intelligentie en digitale tweelingen bieden nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen letterlijk in kaart te brengen, besluitvorming te versnellen en verbeterde uitvoering te faciliteren. Om deze mogelijkheden te kunnen benutten zijn nieuwe investeringen in de geo-informatie infrastructuur (NGII) nodig evenals een blijvende bezinning op het ethisch verantwoord gebruik van het
alsmaar groeiende aanbod van data.

Ontwikkeling geo-sector 2014-2024

GeoSamen is sinds de start in 2014 een succesvol samenwerkingsprogramma van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, vanuit een gedeelde visie op de toekomst van de sector. Na 5 jaar is het een goed moment om de koers te herijken, en relevante trends en ontwikkelingen te verkennen en te vertalen in mogelijke acties. Dat is het vertrekpunt geweest voor een studie naar de ontwikkeling van de geo-sector 2014-2024.

Showcases

Een greep uit de vele geo-toepassingen en innovaties van bedrijven, wetenschap en overheid om maatschappelijke vraagstukken in beeld te brengen en op te lossen.

01

Innovatie in kaart

Waar vind je energiezuinige, duurzame gebouwen? RVO presenteert een overzicht van inspirerende projecten op de kaart.

Welke gebouwen zijn vergelijkbaar?

Om te weten hoe groot de opgave is om een stad te verduurzamen, heb je veel informatie nodig. NEO heeft een algoritme ontwikkeld waarmee zij homogene groepen verblijfsobjecten kan identificeren.