Verslagen

De verslagen van het Topteam en het Strategisch overleg zijn hieronder in te zien.

Verslagen Topteam en Strategisch overleg

Het Topteam houdt toezicht en richt zich op het bevorderen van samenwerking binnen de sector en het vergroten van de zichtbaarheid van de sector. Het TopTeam komt twee keer per jaar bijeen. GeoBusiness Nederland voert het secretariaat van het Topteam. 

Het strategisch overleg komt drie keer per jaar bijeen en verbindt de strategische lijnen uiteengezet door het topteam met de praktijk. Het secretariaat van dit overleg wordt verzorgd door Geonovum.