Showcases

Een greep uit de vele geo-toepassingen en innovaties van bedrijven, kennisinstituten en universiteiten en overheid om maatschappelijke vraagstukken in beeld te brengen en op te lossen.

 

Samen met de geosector Nederland duurzaam vormgeven

De aanpak van het woningtekort. Ombuiging naar een klimaatbestendige, energieneutrale samenleving. De omslag naar circulaire landbouw… Om de ambities van het kabinet waar te maken, moet ons land de komende jaren op de schop. Geo-informatie helpt om de vraagstukken integraal op te kunnen pakken. 

Innovatielab Energietransitie

Hoe kunnen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid op een slimme en vernieuwende manier samenwerken aan innovatieve oplossingen met geo-informatie? Met die vraag is GeoSamen in 2018 het Innovatie Lab gestart. In 2019 werd gewerkt aan het onderwerp energietransitie met diverse showcases een inventarisatie van databronnen en deelname aan een hackathon.

Voorbeelden van duurzaamheid

Waar vind je energiezuinige, duurzame gebouwen? RVO presenteert een overzicht van inspirerende projecten op de kaart.

Welke gebouwen zijn vergelijkbaar?

Om te weten hoe groot de opgave is om een stad te verduurzamen, heb je veel informatie nodig. NEO heeft een algoritme ontwikkeld waarmee zij homogene groepen verblijfsobjecten kan identificeren.

Effectief medicijn tegen 'range anxiety'

Bang dat je je bestemming niet haalt? SWIS ontwikkelde een slimme routeplanner voor Fastned die rekening houdt met de drukte op de weg, de ligging van laadstations en de laadcurve van snelladers.  Zo ga je met een gerust gevoel op weg.

 

Zonnepanelen in Nederland

Neo heeft een webservice gemaakt waarin je alle zonnepanelen van Nederland vindt. Aanvullend geeft de service informatie over het vermogen, de hellingshoek en het oppervlak.

 

Locaties duurzame energieopwekking

We zijn vóór duurzame energie, maar waar vinden we een geschikte plek voor de opwekking ervan? In Bodegraven-Reeuwijk voerde de omgevingsdienst met hulp van Esri-toepassingen een ruimtelijke analyse uit met inwoners.

Aardgasvrij wonen

Stap voor stap op weg naar een aardgasvrije wijk! Het portaal hierverwarmt.nl vertelt alles over wonen zonder aardgas en de activiteiten bij jou in de buurt. SWIS verzorgde de realisatie.

Bomen in Nederland

Neo heeft de boomkronen van Nederland in beeld gebracht. Deze informatie is beschikbaar als webservice. Je vindt gegevens over boomsoort, plantjaar en beheervorm.

Klimaatbewust

De gemeente Zwolle wil inwoners bewust maken van de gevolgen van klimaatverandering en ze aanzetten tot het uitvoeren van eigen maatregelen. Inwoners kunnen zelf sensoren ophangen en de sensordata delen en analyseren in een Hub. Deze Hub bevat behalve een dashboard met de sensordata ook allerlei informatie over de gevolgen van klimaatverandering en mogelijke maatregelen. Zwolle is de Hub nu aan het inrichten voor de energie- en warmtetransitie.

Infrastructuur van laadpalen

Om de transitie naar elektrische mobiliteit te stimuleren, is het van belang om op ruimtelijk en economisch verantwoorde wijze (openbare) laadinfrastructuur te realiseren. Bureau Over Morgen heeft een Toekomstprognose en een Plankaart Openbaar Laden ontwikkeld.

Onderzoek warmtetransitie

Ingenieursbureau RHDHV heeft in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel een onderzoek gedaan naar oplossingen voor de warmtetransitie. Op basis van een ruimtelijke analyse is een advieskaart gemaakt met de warmtepotentie per wijk. Het iReport is de basis voor een Routekaart Capelle aan den IJssel Aardgasvrij