Locatiepact

 

Begin 2019 maakte een groep van 30 Nederlanders werkzaam bij overheid, in het bedrijfsleven en de wetenschap, een studiereis naar Silicon Valley. Zij bezochten een keur aan high tech bedrijven, vonden inspiratie en constateerden ook een aantal dilemma’s.

 

Locatiepact

Direct na hun studiereis naar Silicon Valley heeft de reisdelegatie de handen ineen geslagen om aan de opgedane indrukken vervolg te geven met een Locatiepact.

“Met de inzet van de kracht van locatiedata zijn doorbraken mogelijk in een groot aantal maatschappelijke vraagstukken. Wij maken ons hard voor de inzet van nieuwe technologische oplossingen. Daarbij verliezen we respect voor het individu en onze gedeelde publieke waarden niet uit het oog”.

Mede geinspireerd door wat we op de studiereis hebben gezien en uitgewisseld, is eind 2019 het open platform Wijs met Locatie gestart. Hierin komen experts samen om de mogelijkheden te verkennen van een nationale digital twin, artificial intelligence in de geosector en ethiek bij het gebruik van digitale technieken.

Het locatiepact is een actieplan van overheid, bedrijfsleven en wetenschap en al door diverse mensen onderschreven.

Wij onderschrijven het locatiepact

 • Hugo Aalders | VNG Realisatie
 • Arjan Adriaanse | TNO
 • Stephen van Aken | Provincie Utrecht
 • Marjan Bakker | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Rob Beck | NEO
 • Alwin Beernink | Park Strijp Beheer
 • Ronald Bier | Ministerie van Defensie
 • Douwe Blanksma | Ruimteschepper BV
 • Ries Bode |Digital Governance Advisory
 • Jeroen Bohré |Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Jaap Boter | Vrije Universiteit
 • Martin Brederoo | Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Bert ten Brinke | borgit advies bv
 • Jan Bruijn | SVB-BGT
 • Rolf Bruijn | Ruimteschepper
 • Joost de Bruijn | Dat.Mobility
 • Eric van Capelleveen | IX-Change Organisatieadvies
 • Staf Depla | Zelfstandig advieur
 • Eduardo Dias | Vrije Universiteit Amsterdam
 • Erik Dolle | PBLQ
 • Nathan Ducastel | VNG
 • Anne Dullemond | Strategis Groep bv
 • W.K. van Es | UrbanResearch / De Stadsonderzoekers
 • Rutger Gerritz | Cyclomedia
 • Paul Geurts | Gemeente Nijmegen
 • Jan van Ginkel | Provincie Zuid-Holland
 • Niels van de Graaf | Imagem
 • Michel Grothe | Geonovum
 • Lukasz Grus | Wageningen University & Research
 • John Joosten | GeoBIMexperts
 • Camille van der Harten | GeoBusiness Nederland
 • Gerdy Harteveld | Geonovum
 • Eric Harthoorn | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Jene van der Heide | Kadaster
 • Noud Hooyman | Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Victor van Katwijk | Geodan
 • Roelof Keppel | Geo-Informatie Nederland
 • Rick Klooster | Future Insight
 • Edgar van Leest | Strategy Unit B.V.
 • Sjaco Lensen | LENSEN geomanagement B.V.
 • Margriet Liemburg | Gemeente Veenendaal
 • Martijn van der Linden | Gemeente Nijmegen
 • Martijn Pellegrom | ANG
 • Bastiaan van Loenen | TU Delft
 • Ruud Louwes | Rho adviseurs voor leefruimte
 • Andre van der Meer | SAS Nederland
 • Pieter Meijer | Rijkswaterstaat
 • Roger Meijs | ih2o
 • Ido Nap | Nationale Politie
 • Lana Novovic | Gemeente Haarlem
 • Frank Ossewaarde | Provincie Noord-Holland
 • Paul Padding | Geonovum
 • Friso Penninga | Geonovum
 • Theo Peters | VNG Realisatie
 • Christine Richter | Universiteit Twente
 • Gerben Roseboom | MapXact
 • Henk Scholten | Vrije Universiteit
 • W.K. van Es | Urban Research – de Stadsonderzoekers
 • Willem Steenis | Radboud Universiteit
 • Remco Takken | Geospatial Media
 • Marcel Thaens | Provincie Noord-Brabant
 • Frank Tierolff | Kadaster
 • Maurice ten Tije | Provincie Noord-Brabant
 • Hans Tijl |Provincie Flevoland
 • Bert Uffen | Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Rob van de Velde | Geonovum
 • Sandra van de Ven | “Ministerie van Innovatieve Zaken”
 • Frank Verschoor | The Green land
 • Joris Jan de Vries | Gemeente Haarlem
 • Marc de Vries | Geonovum
 • Ron Wardenier | Provincie Groningen
 • Harm van de Wetering | Netherlands Space Office
 • Aart Wijnen | De Twee Snoeken\WoonConnect
 • Alexander Worp | Asset Wise
 • Gosia Wrzesinska | Coders Co.

Het Locatiepact

Met het locatiepact verbinden wij ons, individueel en gezamenlijk, om:

 • de kracht van locatiedata, in combinatie met administratieve data, te benutten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
 • de kennis over het gebruik van locatiedata te vergroten en innovatie op basis van locatiedata aan te jagen;
 • en dat op een manier te doen die past bij hoe wij in Nederland met elkaar om willen gaan.

Concreet committeren wij ons voor het komende jaar aan de volgende acties:

 • experimenteren met locatiedatagedreven oplossingen en onderzoeken van de meerwaarde van AI en satellietdata in field labs voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rond de energietransitie en de digitalisering van de bouw;
 • opstellen van een ethische code voor verantwoord gebruik van locatiedata;
 • evalueren van bovenstaande acties ten behoeve van een nieuwe jaaragenda en verankeren binnen de Nederlandse digitaliseringstrategie.

Bij de uitvoering streven wij maximale transparantie na. De resultaten van deze acties dragen wij zowel binnen als buiten onze organisaties actief uit.

Wij roepen iedereen met vergelijkbare ambities op om aan te sluiten: vanuit professionele verwondering en nieuwsgierigheid ontdekken en verkennen wij graag in netwerken de meerwaarde van deze fascinerende nieuwe locatietechnologieën voor maatschappelijke
opgaven.

Wij willen samen wijs met locatie worden!

Aanleiding

Tijdens een bezoek aan Silicon Valley dompelden wij ons onder in  vernieuwende inwintechnieken, satellietwaarnemingen, krachtige analysetechnieken, artificiële intelligentie (AI) en innovatieve toepassingen van locatiedata.

Wij zagen onder meer hoe Planet elke dag opnieuw driekwart van het aardoppervlak met een eigen verzameling minisatellieten in beeld brengt en tot welke inzichten dat kan leiden. Maar wij zagen ook onze afhankelijkheid van dergelijke Amerikaanse commerciële partijen bij het verkrijgen van essentiële inzichten voor het waarborgen van onze nationale veiligheid.

Wij zagen hoe OmniSci met krachtige analysetechnieken individuele tweets weet te vertalen naar trends in het nationale sentiment of een situatieschets van de openbare orde. Maar wij zagen ook hoe GroundTruth de locatie van individuele telefoons volgt om bijvoorbeeld bezoekers van fastfood restaurants te benaderen met advertenties van concurrenten en betaalt krijgt per succesvol overgehaalde klant.

Wij zagen hoe Orbital Insight satellietdata en krachtige algoritmes combineert om illegale ontbossing op te sporen. Maar wij zagen ook hoe voorspellingen van de graanopbrengst prijsopdrijving door speculatie in de hand werkt.

Wij zagen hoe Europese regelgeving bepaalde typen dienstverlening bemoeilijkt. Maar wij zagen ook hoe het Amerikaanse bedrijfsleven zich weinig verantwoordelijk voelt voor de mogelijke systeemimpact van technologie op onze samenleving.

Wij zijn teruggekomen met professionele opwinding: de nieuwe mogelijkheden zijn onbegrensd! Wij gaan versneld aan de slag om de kansen hiervan in ons land te verzilveren. Tegelijkertijd sluiten wij de ogen niet voor de potentiële schaduwkanten. Wij zorgen dat innovatie binnen fatsoenlijke kaders plaatsvindt.

Bij deze nieuwe daadkracht past een gezamenlijke aanpak:
een locatiepact.