Adresblokken

Om te weten hoe groot de opgave is om een stad te verduurzamen, heb je veel informatie nodig. NEO heeft een algoritme ontwikkeld waarmee zij homogene groepen verblijfsobjecten kan identificeren.

Het gaat om een zeer gedetailleerde opdeling van gebouwen in homogene groepen verblijfsobjecten. Zowel de algoritmen als de brondata zijn gedocumenteerd. Bij de energiehackaton die in juni 2019 wordt georganiseerd, stelt NEO de url naar de bron van deze data beschikbaar.