Samen met de geosector Nederland duurzaam vormgeven

Impact coalitieakkoord op de fysieke leefomgeving

 

Nederland staat voor grote uitdagingen. Denk aan de aanpak van het woningtekort, de ombuiging naar een klimaatbestendige, energieneutrale samenleving, noodzakelijk groot onderhoud aan bruggen, spoor en wegen, de reductie van stikstofuitstoot en de omslag naar circulaire landbouw.

Om de ambities van het kabinet waar te maken, moet ons land de komende jaren op de schop. De beperkte ruimte die er is, moeten we creatief, duurzaam en verstandig benutten. In een windmolenpark kan je geen huizen neerzetten en in een wateropvang gebied, kan je niet zomaar landbouw bedrijven. Om ervoor te zorgen dat je ook in de toekomst prettig en veilig kunt wonen, werken en recreëren in Nederland, is een integrale aanpak van vraagstukken nodig. Tegelijkertijd dringt de tijd.
Goede inzet van geo-informatie helpt bij het maken van keuzes en bij het betrekken van alle belanghebbenden.

 

Wat de geosector te bieden heeft

De Nederlandse geosector kan op vijf manieren meewerken aan het realiseren van de ambities in het regeerakkoord:
Faciliteren van een integrale gebiedsaanpak
Visualiseren van vraagstukken en oplossingen
⦁ Ondersteunen van participatie en co-creatieproces
Scenario’s en simulatie van beleidsopties
⦁ Bieden van een gemeenschappelijke informatiebasis

Wil je meer weten en voorbeelden bekijken? GeoSamen heeft een aantal voorbeelden samengebracht in de volgende Storymap